Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

(z dnia 23.04.2018) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

 
          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 64 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;
 
A. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:     
 
1.    w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego w SOR:
NR oferty
Dane oferenta
24-2
Ratownik Medyczny Przemysław Szegda 33-334 Kamionka Wielka 648
24-3
Eliza Kłębczyk Bystra 99, 38-300 Gorlice
 
2.    w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym:
NR oferty
Dane oferenta
24-1
Halina Barnach, 33-342 Barcice 472
 
 
3.    w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Neurologicznym:
NR oferty
Dane oferenta
24-4
Jolanta Bochenek 33-333 Ptaszkowa 124
24-5
Monika Kaczor 33-342 Barcice 472
 
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 23 kwietnia 2018 roku.
 
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).
 
 
 
 
 
 
administrator, pon., 23/04/2018