Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

(z dnia 22.02.2018) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

 
          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 19 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w dniu 20 lutego 2018 roku      w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów     o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;
 
A. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:     
 
1.    w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej:
NR oferty
Dane oferenta
10-1
Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Artur Wieczorek AL. 1000-lecia ¾         33-380 Krynica Zdrój
 
2.    w zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ :
NR oferty
Dane oferenta
10-5
Katarzyna Bogucka Praktyka Lekarska 31-559 Kraków ul. Grzegórzecka 76B/52
 
 
3.    w zakresie Działu Diagnostyki Obrazowej – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.).
 
4.    w zakresie medycyny ratunkowej (SOR)
a)    Ambulatorium chirurgiczne SOR – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.).
 
b)   Ambulatorium chirurgii urazowej SOR:
NR oferty
Dane oferenta
10-3
lek. Michał Rotuski 34-500 Zakopane ul. Za Cieszyniańką 3a/F6
10-11
Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Klemens Machajewski 34-500 Zakopane ul. Kościuszki 2
 
c)    Ambulatorium ogólne  SOR:
NR oferty
Dane oferenta
10-2
Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Anna Świątkiewicz 30-110 Kraków ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3/24
10-4
Indywidualna Praktyka Lekarska Ewelina Sikoń 34-606 Łukowica 62
10-6
Indywidualną Praktyką Lekarską lek. Paweł Wąsik 31-546 Kraków ul. Mogilska 50 lok. 45
10-12
Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Ewelina Nowak 31-870 Kraków os. 2 Pułku Lotniczego 44/27
 
B. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
- w zakresie Ambulatorium ogólnego SOR
1. (NR OFERTY: 10-7) Prywatna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Toporkiewicz 34-607 Szczawa 437
1.    UZASADNIENIE: Oferent nie zaproponował w ofercie stawek godzinowych a stawkę maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania przekreślił, wpisując wyższą. Ponadto poczynił niedopuszczalny dopisek na zał. Nr 3 oferty („W przedstawionej umowie proszę zmienić paragraf 7 punkty 3, 4, 5.”), który stoi w sprzeczności z warunkami konkursu oraz oświadczeniem samego oferenta złożonym  na tym samym załączniku akceptującym projekt umowy.
2.    (NR OFERTY: 10-8) lek. Łukasz Mirecki 33-330 Grybów Biała Niżna
UZASADNIENIE: Oferent nie zaproponował w ofercie miesięcznej liczby godzin świadczenia usług stanowiących przedmiot postępowania. Ponadto poczynił niedopuszczalny dopisek na zał. Nr 3 oferty („W przedstawionej umowie proszę zmienić (wykreślić) paragraf 7 punkty 3, 4, 5.”), który stoi w sprzeczności z warunkami konkursu oraz oświadczeniem samego oferenta złożonym  na tym samym załączniku akceptującym projekt umowy.
3.    (NR OFERTY: 10-9) Justmed lek. Justyna Góra Mirecka 33-330 Grybów Biała Niżna 24
UZASADNIENIE: Oferent nie zaproponował w ofercie miesięcznej liczby godzin świadczenia usług stanowiących przedmiot postępowania. Ponadto poczynił niedopuszczalny dopisek na zał. Nr 3 oferty („W przedstawionej umowie proszę zmienić/wykreślić paragraf 7 punkty 3, 4, 5.”), który stoi w sprzeczności z warunkami konkursu oraz oświadczeniem samego oferenta złożonym  na tym samym załączniku akceptującym projekt umowy.
4.    (NR OFERTY: 10-10) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Jaworecka-Najduch 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnickja 133g
UZASADNIENIE: Oferent nie zaproponował w ofercie stawek godzinowych a stawkę maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania przekreślił, wpisując wyższą. Ponadto poczynił niedopuszczalny dopisek na zał. Nr 3 oferty („W umowie proszę o wykreślenie punktu 3, 4, 5. paragraf 7. Proszę o umowę do końca roku 2018”), który stoi w sprzeczności z warunkami konkursu oraz oświadczeniem samego oferenta złożonym  na tym samym załączniku akceptującym projekt umowy.
 
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 22 lutego 2018 roku.
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).
 
 
 
 
 
administrator, czw., 22/02/2018