Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

(z dnia 21.03.2018) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

 
          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 35 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;
 
A. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:     
 
1.    w zakresie Oddziału Urologicznego – brak ofert.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).
 
2.    w zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ :
NR oferty
Dane oferenta
17-5
Łukasz Witowski ul. Kraszewskiego 9/22  33-300 Nowy Sącz
 
 
3.    w zakresie Działu Diagnostyki Obrazowej – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).
 
4.    w zakresie medycyny ratunkowej (SOR)
a)    Ambulatorium chirurgiczne SOR – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).
 
 
 
b)   Ambulatorium chirurgii urazowej SOR – brak ofert.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).
 
c)    Ambulatorium ogólne SOR:
NR oferty
Dane oferenta
17-11
Praktyka Lekarska Beata Bartoszewska 76-220 Główczyce                   ul. Dworcowa 6c
17-9
Prywatna Praktyka Lekarska  lek. Agnieszka Toporkiewicz 34-607 Szczawa 437
17-3
Lukmed lek. Łukasz Mirecki 33-330 Grybów Biała Niżna 24
17-4
Justmed lek. Justyna Góra-Mirecka 33-330 Grybów Biała Niżna 24
17-10
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Jaworecka-Najduch 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 133g
 
5.    W zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych:
NR oferty
Dane oferenta
17-1
Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała Myślec 66, 33-340 Stary Sącz
17-2
Usługi Medyczne Piotr Kowal   ul. 29 listopada 20c/45 33-300 Nowy Sącz
 
6.    W zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i IT:
NR oferty
Dane oferenta
17-6
Ewelina Aleksander ul. Mała Poręba 76, 33-300 Nowy Sącz
17-7
Monika Głód, Paszyn 560 33-326 Paszyn
17-8
Agnieszka Zaczyk ul. B. Prusa 62a 33-300 Nowy Sącz
 
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 21 marca 2018 roku.
 
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).
 
 
 
 
 
 
administrator, śr., 21/03/2018