Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Remont wind w budynku Pawilonu

 

ROZPOCZYNA SIĘ REMONT WIND W BUDYNKU PAWILONU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO PRZY PLAC KUŹNICE 1 W NOWYM SACZU.
Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 672/16 z dnia 5 maja 2016 r. z późn. zmianami Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łączną kwotę w wysokości 217 777,84 złotych na realizację zadania pn:
 
„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych pod kątem wymiany – demontażu istniejących i montażu nowych dwóch dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Ginekologiczno – Położniczego”.
 
Całkowita wartość zadania wynosi: 441 939, 00 złotych.
 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych pod kątem wymiany (tj. demontażu istniejących i montażu nowych) dźwigów szpitalnych w budynku Pawilonu Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu tj:
- demontaż dźwigów osobowych szpitalnych,
- montaż nowych dźwigów w te same miejsca (w istniejących szybach windowych wszystkie
   elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian i spełniają warunki do montażu nowych urządzeń),
- remont szybów dźwigowych (tynkowanie, malowanie, roboty instalacyjne),
- roboty wykończeniowe,
- przeprowadzenie czynności odbiorowych.
Termin wykonania zadania to 30 wrzesień 2016 r.