Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Remont Oddziałów

 

W dniu 29 grudnia 2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.:
„Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia.
Dofinansowanie zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w kwocie 1 599 830,24 PLN, co stanowi 77,06% całkowitej wartości Projektu.
            W ramach projektu zostały wyremontowane dwa oddziały szpitalne: Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, które obecnie są w pełni dostosowane do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
http://www.szpitalnowysacz.pl http://www.szpitalnowysacz.pl http://www.szpitalnowysacz.pl http://www.szpitalnowysacz.pl http://www.szpitalnowysacz.pl http://www.szpitalnowysacz.plhttp://www.szpitalnowysacz.pl