Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 28.11.2017

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

 

KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DyrektorA Szpitala Specjalistycznego IM. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

ZARZĄDZENIEM NR 160 Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 ROKU  W SPRAWIE OGŁOSZENIA  I PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  INFORMUJE, ŻE W DNIU 27 LISTOPADA 2017 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 160 Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 ROKU;

 

A.  DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:        

 

1)    w zakresie Oddziału Anestezjologii i IT – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.).

 

2)    w zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci

 

NR oferty

Dane oferenta

 
 

65-13

Specjalistyczna Praktyka Lekarska  lek. Krzysztof Solecki 30-358 Kraków,

ul. Juliusza Lea 75 lok. 26

 

65-5

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Paweł Deja Specjalista Chirurgii Dzieci 

ul. Juranda 10a, 33-300 Nowy Sącz

 

65-22

Jolanta Rembiasz ul. B. Prusa 100, 33-300 Nowy Sącz

 

65-2

dr n. med. Andrzej Kohmann 33-300 Nowy Sącz ul. Grodzka 6/3

 

 

3)    w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej

NR oferty

Dane oferenta

65-17

Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Milanowski ul. Turniejowa  61/10A 30-656 Kraków

65-34

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Dominik Dąbrowa 179 33-311 Wielogłowy 

 

4)    w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych

 

NR oferty

Dane oferenta

 
 

65-6

GABINET LEKARSKI JAN KORABEL

33-395 CHEŁMIEC  MAŁA WIEŚ UL. MAKOWA 1

 

65-7

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZOFIA JUNGIEWICZ 33-312 TĘGOBORZE 57

 

65-12

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. WITOLD GÓRECKI  FRYCOWA 241 33-335 NAWOJOWA

 

5)    w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 

 

NR oferty

Dane oferenta

 
 

65-30

S.M. Dembele Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy „CLINIC-LAHIDU” 31-564 Kraków Al. Pokoju 29A

 

65-4

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny lek. Małgorzata Niemiec 33-3000 Nowy Sącz,  ul. Nawojowska 29

 

6)    w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej - odrzucono wszystkie oferty

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.).

7)    w zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT 

 

NR oferty

Dane oferenta

 
 

65-3

Mateusz Jagła ul. Starowolska 10 30-231 Kraków

 

8)    w zakresie Oddziału Neurologicznego

NR oferty

Dane oferenta

65-1

Specjalistyczny Neurologiczny Gabinet Lekarski – EEG 33-300 Nowy Sącz,       ul. I Brygady 93

9)    w zakresie Oddziału Otolaryngologicznego

 

NR oferty

Dane oferenta

 
 

65-11

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA  LEKARSKA LEK. JACEK STANEK UL. JAMNICKA 65D 33-300 NOWY SACZ

 

65-15

SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI ZBIGNIEW MOROZ UL. LWOWSKA 20 33-300 NOWY SĄCZ

 

65-31*/

GABINET LARYNGOLOGICZNY TADEUSZ BIELAK UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 20 33-340 STARY SĄCZ

 

*/ Przyjęto również ofertę w zakresie realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem

 

10)  w zakresie Oddziału Pediatrycznego

 

NR oferty

Dane oferenta

 
 

65-26

Praktyka Lekarska Ewelina Dybiec ul. Grodzka 5a/21 33-300 Nowy Sącz

 

  

11)  w zakresie Oddziału Psychiatrycznego

65-21

PRAKTYKA LEKARSKA PAWEŁ CHUCHLIŃSKI 33-300 NOWY SĄCZ

UL. WĘGIERSKA 193

65-14

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. ALEKSANDER GUZIK UL. KORZENIOWSKIEGO  10/3, 33-300 NOWY SĄCZ

65-8

PRAKTYKA LEKARSKA JERZY BRUNOWSKI 31-234 KRAKÓW UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ  23H/19

65-18

GABINET PSYCHIATRYCZNY LEK. MACIEJ BRYNIARSKI 34-400 NOWY TARG UL. WOJSKA POLSKIEGO 24/17

12)  w zakresie Oddziału Urologicznego

NR oferty

Dane oferenta

65-19

lek. Andrzej Matuszewski 33-333 Ptaszkowa 535

13)  w zakresie Działu Diagnostyki Obrazowej

NR oferty

Dane oferenta

65-23*/

Praktyka Lekarska lek. Witold Mikołajewski, 33-335 Nawojowa,  Zagórze 31               

65-10

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Piotr Mikosz  RADIODIAGNOSTYK,      ul. Zamkowa 62, 33-100 Tarnów

65-16

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Latacz  ul. Narutowicza 8/7, 33-300 Nowy Sącz 

65-23

Opisy Zdjęć Radiologicznych  Gabinet Prywatny Beata Walanus, ul. Browarna 44/3, 33-300 Nowy Sącz

65-33

Praktyka Lekarska Dorota Hołyńska-Rokosz, 33-300 Nowy Sącz,      

Al. Batorego 62/2  

65-29

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Kościuszko,         ul. Batorego 65/22,  33-300 Nowy Sącz

*/ Przyjęto również ofertę w zakresie realizacji zadań lekarza koordynatora Działu

  

B. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHIRURGII ONKLOLOGICZNEJ

  1. (NR OFERTY: 65-20) Waldemar Dutkiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Osieczany 413 32-400 Myślenice

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO DLA DZIECI

  1. (NR OFERTY: 65-9)  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Marzena Gubała-Kacała ul.  Gen. W. Andersa 60/VI, 41-200 Sosnowiec

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

    

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

1.  (NR OFERTY: 65-27) Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Artur Wieczorek Al. 1000-lecia ¾ 33-380 Krynica Zdrój

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

2.    (NR OFERTY: 65-24) Gabinet Lekarski lek. Paweł Karpiel 33-300 Nowy Sącz             ul. Kapuścińskiego 3

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

3.    (NR OFERTY: 65-28)  ART-MED. Radosław Kosobucki 30-660 Kraków  ul. Algierska 19

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

1. (NR OFERTY: 65-25)  dr n. med. Barbara Bajda ul. Sądecka 33i/2 34-700 Rabka-Zdrój

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO

1. (NR OFERTY: 65-35) Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Marek Worek 33-100 Tarnów

ul. Mostowa 4A

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 28 listopada 2017 roku.

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).

  

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert  plik do pobrania

  
administrator, wt., 28/11/2017