Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkursu ofert na druki i książki medyczne

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania

ofertowego na:

Druki i książki medyczne drukowane

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Blok B5 samokopia (wg wzoru) 100 stron – 480 szt.

2.      Karta A4 twarda (wg wzoru) – 30.000szt.

3.      Księga A4 (wg wzoru), 200stron, oprawa twarda, strony numerowane – 480 szt.

4.      Księga A4 (wg wzoru), 250 stron, samokopia, oprawa twarda, strony numerowane – 80 szt.

5.      Księga A4 (wg wzoru), 300 stron, z boku perforacja, oprawa twarda, strony numerowane – 160szt.

6.      Recepty (wg wzoru NFZ) 2000 bloczków (1 bloczek – 100 recept).

 

CPV: 22000000-0

 

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Termin płatności: 30 dni - przelew

 

Okres gwarancji: -

 

Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty: - 100 % cena

 

Projekt umowy:  tak  (należy opracować istotne warunki umowy i załączyć je do zapytania ofertowego – jeżeli wymagane).

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Dostawy miesięczne, wg zamówienia, płatne przelewem, termin realizacji Zamówienia 7 dni roboczych.

 

III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr:  Dział Administracyjno- Techniczny – zespół ds. administracyjnych do dnia 15.12.2011 r. do godz. 11°°.

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na  zakup druków i książek medycznych, drukowanych. Znak sprawy: DA.I.271-48/11”

 

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 mgr Dara Elżbieta – Koordynator zespołu ds. administracyjnych.

 

V. Informacja dla Wykonawców w przypadku braku dwóch ważnych ofert.

Jeżeli nie wpłynie żadna lub wpłyną mniej niż dwie oferty, Zamawiający unieważni postępowanie oraz ogłosi je ponownie.