Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na olej opałowy

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: zakup paliwa – olej opałowy

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Olej opałowy: 1500 l CPV: 09135100-5 Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Termin płatności: 30 dni - przelew Okres gwarancji: - Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty: - 100 % cena Projekt umowy: tak (należy opracować istotne warunki umowy i załączyć je do zapytania ofertowego – jeżeli wymagane).

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Koncesja, Stacja Paliw – teren Nowego Sącza.

 

III. Przygotowanie oferty Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Dział Administracyjno- Techniczny – zespół ds. administracyjnych do dnia 28.12.2011 r. do godz. 11°°.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup paliwa olej opałowy. Znak sprawy: DA.I.271-46/11”

 

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: mgr Dara Elżbieta – Koordynator zespołu ds. administracyjnych.

 

V. Informacja dla Wykonawców w przypadku braku dwóch ważnych ofert.

Jeżeli nie wpłynie żadna lub wpłyną mniej niż dwie oferty, Zamawiający unieważni postępowanie oraz ogłosi je ponownie.

 

Formularz oferty