Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs na usługi public relaions

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania

ofertowego na: usługi public relaions

 

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Współpraca Stron w zakresie opracowania, organizowania i prowadzenia działań public relations dla Zamawiającego w mediach ogólnokrajowych, regionalnych, lokalnych, a także na należącej do Zamawiającego stronie internetowej.

 2. Planowanie i prowadzenie działań na rzecz Zamawiającego, a w szczególności:

 1. prowadzenie na rzecz Zamawiającego działań w zakresie media relations i public relations w internecie oraz troska o zachowanie jednolitego stylu tych działań.

 2. Kreowanie pozytywnego wizerunku Zamawiającego w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych,

 3. Wybór odpowiednich elementów i sposobów realizacji uzgodnionych działań,

 4. Koordynowanie uzgodnionych działań z innymi działaniami Zamawiającego w zakresie public relations,

 5. Prowadzenie lobbyingu prasowego polegającego na przygotowaniu materiałów prasowych i stałej współpracy z dziennikarzami,

 6. Przygotowania bazy dziennikarzy mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych,

 7. Przygotowania materiałów dla mediów, ich wysyłka, potwierdzenie ewentualnego zainteresowania mediów tematem dostarczonym przez Wykonawcę,

 8. Organizacja i prowadzenie spotkań prasowych z dziennikarzami w szczególności mediów regionalnych i lokalnych,

 9. Kształtowanie pozytywnych relacji z dziennikarzami i systematyczny lobbing prasowy zmierzający do zainteresowania mediów działalnością Zamawiającego. Lobbing ten polegać będzie na przygotowywaniu i rozsyłaniu materiałów prasowych do mediów, stałym kontakcie z dziennikarzami w formie spotkań bezpośrednich, korespondencji lub kontaktów telefonicznych,

 10. Inspirowanie mediów do zamieszczania informacji o działalności Zamawiającego w formie artykułów lub wywiadów z przedstawicielami Zamawiającego oraz publikowania wypowiedzi Zamawiającego w roli eksperta,

 11. Tworzenie pretekstów, poszukiwania we współpracy z Zamawiającym wątków interesujących medialnie i sugerowania dziennikarzom temaów umożliwiających Zamawiającemu zaistnienie w korzystnym świetle w wybranych mediach,

 12. Przygotowywanie i wysyłka do mediów materiałów prasowych uzgodnionych z Zamawiającym,

 13. Przygotowanie i redagowanie materiałów reklamowych i sponsorowanych,

 14. Prowadzenie działalności public realtions w internecie poprzez administrowanie oficjalną stroną inernetową Zamawiającego,

 15. Przygotowywanie, opracowywanie i redagowanie materiałów do publikacji na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego, a w szczególności przygotowywanie serwisu informacyjnego, galerii zdjęć oraz materiałów filmowych i dźwiękowych,

 16. Doradztwo w sprawach wszelkich innych działań i inicjatyw public relations mogących mieć wpływ na wizerunek Zamawiającego.

 

CPV:79416000-3

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Termin płatności: 30 dni - przelew

Okres gwarancji: -

Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty: - 100 % cena

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

 1. złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Dział Administracyjno- Techniczny – zespół ds. administracyjnych do dnia 16.01.2012 r. do godz. 11°°.

 2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na usługi public relations

Znak sprawy: DA.I.271-2/12”

 

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

mgr Dara Elżbieta – Koordynator zespołu ds. administracyjnych.

V. Informacja dla Wykonawców w przypadku braku dwóch ważnych ofert.

Jeżeli nie wpłynie żadna, Zamawiający unieważni postępowanie oraz ogłosi je ponownie.

 

Formularz oferty

Odpowiedzi do zapytań