Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs na transport specjalistyczny - wyniki

                                                                                                  P.T. Oferenci wszyscy
 
DA.4240-2-7/15                                                                    Nowy Sącz, dnia 6 maja 2015 r.
 
dot. konkursu ofert – ogłoszenie o wyniku konkursu
 
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu stosownie do art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informuje, że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie usług transportu specjalistycznego został rozstrzygnięty w następujący sposób:
 
zadanie nr 1 - postępowanie konkursowe zostało unieważnione zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienie przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym postępowaniu.
Udzielający zamówienie przeznaczył na finansowanie świadczeń kwotę 822.000,00 zł, natomiast Przyjmujący zamówienie oferuje kwotę 903.600,00 zł.