Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Informacja o proteście i jego rozstrzygnięciu oraz unieważnieniu postępowania

 

P.T. Oferenci

wszyscy

 

DA.4240-5-7/16                                                                     Nowy Sącz, dnia 5 grudnia 2016 r.

 

dot. konkursu ofert – informacja o proteście i jego rozstrzygnięciu oraz unieważnieniu postępowania

 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że postępowanie konkursowe na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu zostało unieważnione na podstawie art.150 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz.1793) w ramach grupa I – XV (całość postępowania).

 

Uzasadnienie

W związku z wniesionym protestem w dniu 2 grudnia 2016 r. przez firmę Synevo Sp. z o. o., ul. Gdecka 3B, 04-137 Warszawa  dotyczącym naruszenia art. 148 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1793) poprzez nie wskazanie w SWKO wszystkich ustawowo wymaganych kryteriów wyboru ofert tj.: jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości i ceny oraz uwzględnieniem protestu przez Szpital w całości, mając na uwadze zapisy art.147 „Ustawy” (kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców są  jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania) stosownie do art.153 ust.6 „Ustawy” w/w Szpital powtórzy zaskarżoną czynność i ogłosi ponownie postępowanie konkursowe.

W świetle powyższego przedmiotowe postępowanie konkursowe podlega unieważnieniu na podstawie art.150 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1793).