Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Dane teleadesowe

Adres korespondencyjny:

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10
33 - 300 Nowy Sącz

email: sns@pro.onet.pl

telefon (centrala): 18 443 88 77

fax: 18 443 86 01

  1. Numer NIP: PL7342608458
  2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000029409 – aktualny odpis dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/
  3. Numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000006066 -księgę rejestrową można przeglądać/drukować ze strony www.rpwdl.csioz.gov.pl  (zakładka podmioty lecznicze-wyszukiwarka - przejdź do wyszukiwania zaawansowanego, wystarczy podać numer NIP lub REGON Szpitala).
  4. REGON Szpitala: 000306437 (kod PKD 8610Z), zaświadczenie o Nr REGON dla Szpitala Specj. 2010

     

Numery przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wyodrębnionych organizacyjnie w ramach Szpitala (jednostek lokalnych) :

  1. REGON Ośrodka Leczenia Szpitalnego ul. Młyńska 5 33-300 Nowy Sącz :  000306437-00037 (kod PKD 8610Z), zaświadczenie o Nr REGON dla przedsięb. OLS 2015
  2. REGON Ośrodka Leczenia Ambulatoryjnego ul. Młyńska 5 33-300 Nowy Sącz: 000306437-00044 (kod PKD 8622Z), zaświadczenie o Nr REGON dla przedsięb. OLA 2014

5. ID świadczeniodawcy nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia: 063/100009

 

 

Książkę telefoniczną można pobrać tutaj.