Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Certyfikaty

ISO 9001:2008

Kilkanaście miesięcy trwały przygotowania do uzyskania certyfikatu jakości ISO 9001:2008. Wysiłek nie poszedł na darmo. Audytorzy z brytyjskiej firmy BSI kontrolujący nasz szpital pod względem spełniania koniecznych standardów organizacyjnych uznali, że zasługuje on na przyznanie certyfikatu.

Certyfikat oznacza, że szpital działa w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 określającej szczegółowe zasady organizacji pracy i świadczenia usług. Zakres obowiązywania normy obejmuje świadczenie usług diagnostycznych oraz opieki leczniczo-pielęgnacyjnej dla chorych wymagających leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego. W praktyce oznacza to, że szpital jest w stanie zapewnić taki standard usług, który jest zgodny z normą. Z punktu widzenia pacjentów oznacza to nic innego jak opiekę na dobrym poziomie organizacyjnym. Norma nie mówi natomiast nic na temat medycznej strony działalności szpitala, bo to nie jest przedmiotem analizy audytorów.

Pozytywny wynik audytu nie oznacza, że szpital będzie dysponował certyfikatem jakości bezterminowo. Jest on ważny jedynie przez pół roku. Przedłużanie go jest możliwe po przeprowadzeniu kolejnego audytu, który potwierdzi zgodność procedur obowiązujących w szpitalu z wymaganiami ISO 9001:2008. Pierwszy tego typu audyt wypadł dla szpitala pozytywnie i prawo do posługiwania się certyfikatem jakości przedłużono na kolejnych sześć miesięcy.  

 

Norma ISO 9001:2008 opisuje system zarządzania jakością. Została zatwierdzona 15 grudnia 2000 roku. W języku polskim pojawiła się w 2001 roku. Składa się ona z ośmiu rozdziałów.

Norma ma zastosowanie w organizacjach, które chcą wykazać, że są zdolne w sposób ciągły dostarczać wyroby spełniające wymagania klienta oraz przepisy prawne, a także chcą zwiększyć zadowolenie klienta przez skuteczne wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego doskonalenia systemu.  

Potwierdzenie spełnienia wymagań przez SOR