Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Budowa zapasowych zbiorników wody

 

 
Małopolski Regionalny
Program Operacyjny
 
 
                       
W dniu 30 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa zbiorników i utworzenie systemu zabezpieczającego rezerwę wody dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
            Wdrożenie założeń projektowych w postaci montażu zbiorników i systemu zabezpieczającego rezerwy wody pitnej oraz jej wysoką jakość i czystość jest warunkiem koniecznym gwarantującym ciągłą gotowość i sprawne funkcjonowanie Specjalistycznego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, co pozwoli na zachowanie nadrzędnych funkcji Szpitala oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim pacjentów.
Projekt przewiduje budowę poziemnych zbiorników wody o łącznej pojemności 300m3, co pozwoli na zabezpieczenie zapasu wody dla potrzeb Szpitala w przypadku braku dostawy z miejskiej sieci wodociągowej. Z uwagi na koszt energii w projekcie założono montaż zbiorników ciśnieniowych, przepływowych. Układ zbiorników połączonych z hydrofornią połączony z siecią dwóch rurociągów obecnie zasilających Szpital zapewni niezawodność systemu i stworzenie rezerwy wody wykorzystywanej w przypadku awarii lub przerwy w dostawie wody z sieci komunalnej.
Wdrożenie założeń projektowych umożliwi zaopatrywanie pacjentów oraz personelu w wolną od chorobotwórczych zanieczyszczeń zdatną do użytku i spożycia wodę, przyczyni się do wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej, stworzenia bezpiecznych i optymalnych warunków dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia chorych, a w efekcie szybszego powrotu do aktywności społecznej i zawodowej.
           
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 487 723,28 zł
Dofinansowanie MRPO: 1 026 143,57 zł
Na wkład własny Szpital otrzymał środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego.