Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Apteka

 

                                       Apteka Szpitalna

 

Kierownik Apteki
mgr.farm. Katarzyna Stawarczyk

Adres Apteki:
ul. Młyńska 5
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 442-58-70
Faks: (18) 444-27-65
e-mail: apteka@szpitalnowysacz.pl
Pracownia cytostatyków tel: (18) 442-59-23
Apteka czynna jest od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego działa nowoczesna Apteka   Szpitalna wraz z pracownią do przygotowywania cytostatyków.

Do zadań Apteki należy:
- utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i
   materiałów opatrunkowych zgodnie z wymogami producentów i Prawem
   Farmaceutycznym,
- zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w produkty lecznicze i wyroby
   medyczne,
- sporządzanie leków recepturowych,
- udzielanie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych,
-
współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie racjonalizacji
   farmakoterapii,
-
prowadzenie działalności dydaktycznej.

Apteka czuwa nad bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez:
-
przygotowania leków onkologicznych w dawkach dziennych,
- prowadzenie nadzoru nad gospodarką lekiem i wyrobami medycznymi,
- monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych,
- monitorowanie na bieżąco wszystkich produktów wstrzymanych i wycofanych
   z obrotu,
- ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, zjazdach,
   konferencjach naukowych.