Dziś jest poniedziałek 13 lipca 2020     Imieniny obchodzą: Ernest, Eugeniusz, Jakub, Justyna, Małgorzata

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Koordynator ds. finansowych do projektu

 
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator ds. finansowych w projekcie pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynatora Projektu ds. finansowych będzie należało między innymi:
 
- współpraca z Koordynatorem Projektu, działem Księgowości, Działem Zatrudnienia i Płac oraz innymi kom. Organizacyjnymi Szpitala
- przygotowywanie wniosków o płatność i ich rozliczanie
-  weryfikacja harmonogramów płatności, (czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności, zgodnie z ich wymagalnością oraz okresem kwalifikowalności),  prognoz wydatków i terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w umowie o dofinansowanie,
- sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem formalnym i rachunkowym
- przygotowywanie sprawozdań w części finansowej

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne)
• znajomość zagadnień z zakresu rozliczania projektów ze środków zewnętrznych, rachunkowości, finansów publicznych, prawa podatkowego
·dyspozycyjność
 
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w rozliczaniu projektów (udział w rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE);
• obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel), oraz Internetu
• znajomość regulacji prawnych z zakresu: zamówień publicznych, ponadto znajomość przepisów regulujących, zasady rozliczania finansowego projektów współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
• samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność współpracy
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CW,
- ofertę realizacji zadania;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
- oświadczenie o rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE

 
UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU, tj. do dnia 30.04.2016 r.
Ofertę zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz proponowaną kwotę brutto wynagrodzenia miesięcznego należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Dyrekcji.
Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Jasińska Koordynator zespołu ds. sprzedaży, Tel. 18 443 52 607, kom. 602 83 23 11

 

 

Pełna wersja