Dziś jest wtorek 27 października 2020     Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina, Siestrzemił, Wincenty

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs Ofert - Ogłoszenie o wyniku konkursu

 

                                                                                              P.T. Oferenci
wszyscy
 
 
DA.4240-1 -9/14                                                                   Nowy Sącz, dnia 18 lutego 2014 r.
 
dot. konkursu ofert – ogłoszenie o wyniku konkursu
 
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu stosownie do art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informuje, że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie usług transportu specjalistycznego został rozstrzygnięty w następujący sposób:
 
zadanie nr 1 - postępowanie konkursowe zostało unieważnione zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienie przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym postępowaniu.
Udzielający zamówienie przeznaczył na finansowanie świadczeń kwotę 292.000,00 zł, natomiast Przyjmujący zamówienie oferuje kwotę 468.000,00 zł.