Dziś jest wtorek 11 sierpnia 2020     Imieniny obchodzą: Aleksander, Herman, Włodzimierz, Zuzanna, Zula

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Przekazanie umowy


W dniu 5 lipca br. na ręce Lidii Zelek Dyrektora Szpitala, Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 49 230 336,53 zł.

Wysokość dofinansowania z RPO WM: 39 030 717,95 zł

Wysokość dofinansowania z Budżetu Województwa: 3 156 344,00 zł

 

zdj

zdj